Ungdomsbrandkåren

Brandmannayrket är för många barn och ungdomar ett drömyrke. I de flesta länder i Europa finns det ungdomsbrandkårer och så även här i Sverige, där det totalt finns cirka 20 kårer. Många som är brandmän har även varit med i ungdomsbrandkåren.

I Norrköping erbjuder vi alla sjätteklassare att under ett år få utbildning till ungdomsbrandman. Både som tjej och kille kallas man ungdomsbrandman. Intresset är stort men kanske är det just du som får en plats! Varje år utbildas cirka 30 ungdomsbrandmän och vi strävar efter att ha lika många tjejer och killar. Utbildningen sker till stor del vid vårt utbildningscenter vid Norrköpings flygplats Kungsängen och är både teoretisk och praktisk.

Som ungdomsbrandman får du utbildning i:

 • brand- och räddningskunskap
 • sjukvård
 • vattenlivräddning
 • lag och rätt
 • motverkan av mobbning och rasism

Norrköpings Ungdomsbrandkår vill att:

 • Ungdomsbrandmän ska ges kunskaper och insikt i de risker som finns i samhället i form av bränder, olyckor, sjukdom och regelöverträdelser.
 • Ungdomsbrandmännen på ett korrekt och förtroendefullt sätt ska kunna agera för att informera, begränsa och lösa uppkomna situationer vid brand, olycka på land och vatten, sjukdom och regelöverträdelser såsom skadegörelse, mobbning och rasism.
 • Ungdomsbrandmännens kunskaper och uppträdande ska vara ett föredöme för andra ungdomar, för skapande av en skola och ett samhälle där risken för bränder, olyckor, skadegörelse och våld minimeras, minska samhällets kostnader och ge en tryggare tillvaro.

Har du frågor som du inte hittat svar på här får du gärna vända dig till:

Anders Roxström

Telefon 010-480 41 33
anders.roxstrom@rtog.se

Detlef Teske

Telefon: 010-480 41 32
detlef.teske@rtog.se

Vill du bli ungdomsbrandman?

Du tjej eller kille som går i årskurs sex kan utbilda dig till ungdomsbrandman i Norrköping! Varje höst skickar vi ut information till din skola och i september brukar det vara dags att söka för att få plats.

Utbildningen sker varannan tisdag klockan 16.30 – 19.00 och några söndagar 10.30-14.00. Instruktörer och ledare är till största delen personer från våra räddningsstationer, oftast brandmän.

Ansökan

Du söker till ungdomsbrandman genom att skicka in din anmälan antingen via e-post till info@rtog.se, eller genom att skriva ut blanketten här nedan, fylla i och skicka in per post till:

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping
Märk kuvertet ”Ungdomsbrandkåren”

Observera att nästa ansökan är till hösten!

Anmälan till Ungdomsbrandkåren:
Ungdomsbrandkåren – information och anmälan 2019-2020

Hur går det till?

Ledare för Norrköpings ungdomsbrandkår tar ut de som ska få ingå i ungdomsbrandkåren. Målsättningen är att varje skola har minst en representant och vi fördelar platserna beroende på skolans antal klasser, elever och sökande.

Besked om antagande till ungdomsbrandkåren meddelas under oktober och utbildningen startar strax därefter. Vid första träffen är det bra om någon vuxen är med eftersom vi gärna ser att de får träffa ledarna som även informerar om verksamheten.

För att få söka till ungdomsbrandkåren vill vi att du är:

 • simkunnig och har vattenvana
 • ansvarsfull och ordningsam
 • en god kamrat
 • intresserad av att förmedla kunskap till dina klasskamrater

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är gratis och under utbildningen är du försäkrad. Dessutom ger den dig mycket värdefull kunskap.

För att du ska lära dig så mycket som möjligt är det bra om du inte har andra aktiviteter som gör att du inte kan vara med under hela utbildningen. Vi håller till vid räddningstjänstens utbildningscenter, som ligger i närheten av Kungsängens flygplats.

Tyvärr är det lite besvärligt att ta bussen till och från oss så du kan behöva få hjälp av föräldrar eller andra vuxna. Cyklar du finns cykelbana i stort sett hela vägen.

Hoppas vi ses!