Brandskydd-allatresaker

En illustration med texten Säkra ditt brandskydd med tillhörande ikoner för brandsläckare, brandfilt och brandvarnare.