Individanpassat brandskydd

Varje år inträffar i genomsnitt 100-110 dödsbränder i Sverige. Cirka 90 procent av dem inträffar i bostäder. Personer i åldersgruppen 65 år eller äldre är överrepresenterade i dödsbränder och det är även vanligt att de omkomna har någon form av funktionsnedsättning.

Rökning orsakar nästan en tredjedel av dödsbränderna, och en annan vanlig orsak är att branden uppkommer i anslutning till spisen. Vid en majoritet av dödsbränderna saknas fungerande brandvarnare. (Källa: MSB)

Vad är individanpassat brandskydd?

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och där få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Däremot missar man ofta brandskyddet.

Bland äldre personer finns dessvärre många som inte själva kan släcka en brand eller klarar av att fly undan och sätta sig i säkerhet. Orsaken kan vara nedsatt fysisk och psykisk förmåga, medicinpåverkan eller andra tillstånd som i högre grad drabbar äldre. (Källa: Brandskyddsföreningen)

Är du anhörig?

Har din närstående ett riskbeteende? Kanske röker hen inomhus, glömmer ofta spisen på, använder starka mediciner eller har hemmet fullt av möbler eller andra saker (vilket kan öka brandrisken och göra det svårare att komma fram).

color-yellow

Då är det viktigt att du ser till att hen har:

  • Brandvarnare
  • Brandsläckare
  • Brandfilt
  • Spisvakt. Spisvakten är en apparat som kopplas till spisen. Den känner av rök, värme eller rörelse, eller en kombination av dessa. Spisvakten larmar, bryter elen till spisen och i vissa fall släcker den också elden.

Det är också viktigt att hen vet hur man använder de olika sakerna. Om din närstående har hemtjänst, så ta gärna upp vikten av ett bra brandskydd med dem.

Ökat brandskydd för individen

Det finns idag flera produkter som kan öka brandskyddet för de personer som har ett ökat behov. Till exempel har marknaden tagit fram optiska eller vibrerande brandlarm för dem som inte hör så bra, sprinklersystem, ”rök-filtar” och ”rök-förkläden” som inte kan fatta eld.

color-yellow

Alternativ för alla

Om du gillar känslan av levande ljus, men ofta glömmer att släcka dem, kan vi i stället rekommendera led-ljus.