Trapphusinformation

Om du bor i ett flerfamiljshus är det viktigt att du tänker på att skydda både dig själv och dina grannar från brand.

Här hittar du ett informationsblad, som du kan skriva ut (OBS! i färg!) och sätta upp på lämplig plats i ditt trapphus (klicka på länken, så öppnas dokumentet som en pdf-fil):
Lapp att sätta på anslagstavlan i ditt trapphus