almroths

Karta över Norrköping, där man ser området där Almroths är lokaliserade utmäärkt i rött.