rtog_spridaren_20nov_samuelandersson_linkin_0091

Tillsyn vid en farlig verksamhet.