1 oktober är Äldredagen

Publicerad 1 oktober 2014 kl 09:55

Funkar brandvarnaren? Kolla hos dina anhöriga!

Den 1 oktober är det den internationella äldredagen. Räddningstjänsten Östra Götaland och Norrköpings kommun väljer i år att fokusera på äldres brandsäkerhet.

Personer som är äldre än 65 år, och personer med funktionsnedsättning, är kraftigt överrepresenterade i statistiken över dödsbränder: nästan hälften av alla som dör i bränder äldre än 65 år. Det brandskydd som finns i vanliga bostäder förutsätter att den boende själv kan agera och utrymma om det börjar brinna. Så ser det inte alltid ut hos personer som har någon form av nedsatt förmåga. Därför är det extra viktigt att de har ett bra brandskydd i sin bostad.

Information på plats i Vilbergen och Eneby

Onsdag den 1 oktober klockan 10-12 kommer medarbetare från Räddningstjänsten Östra Götaland och Norrköpings kommun att finnas på plats vid Eneby centrum och Vilbergens centrum, för att där informera boende och förbipasserande om brandsäkerhet – samt uppmana dem att kontrollera brandskyddet hos sina anhöriga. Samtidigt tar kommunens hemtjänstenheter en extra titt hemma hos personer med hemtjänst: finns brandvarnare och fungerar den? En fungerande brandvarnare ger ifrån sig ett ljud, medan en ickefungerande förblir tyst.

Kolla läget hos dina anhöriga!

Det är enkelt och går fort, så vi vill uppmana alla att besöka familj och vänner som kanske inte själva har möjlighet att kontrollera sin brandvarnare. Funkar brandvarnaren hos din mor, din farbror och hos tant Elsa? Och har du kollat så att brandvarnarna i ditt eget hem piper som de ska?

Fakta om brandvarnare

  • Ha brandvarnare i din bostad.
  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan. En brandvarnare täcker omkring 60 kvadratmeter, därför krävs ibland två brandvarnare.
  • Montera brandvarnaren i taket
  • Placera brandvarnare i eller intill sovrum så att du hör om det larmar när du sover.
  • Testa brandvarnare en gång i månaden genom att trycka på knappen.
  • Byt batteri i brandvarnaren när den varnar för dåligt batteri eller inte fungerar vid test.
  • Gör gärna rent brandvarnare en gång per år.
  • Byt brandvarnare efter tio år.
  • Om brandvarnaren ger oönskade larm kan det vara dags att göra rent den, byta batteri eller byta hela varnaren.