7 tips för en säkrare vistelse i sommarstugan

Publicerad 24 maj 2021 kl 10:05

Är du en av dem som har en sommarstuga? Då har du väl också sett till att skydda den mot brand, så att du verkligen kan koppla av i sommar? Här kommer 7 tips för en säkrare vistelse i sommarstugan!

Även denna sommar ser ut att bli en sommar med hemester och upptäckande av närområdet. Tyvärr vet vi av erfarenhet att många inte har ett bra brandskydd där. Utan brandskydd har du sämre chanser att både upptäcka en eventuell brand och att själv kunna göra en insats ifall olyckan ändå inträffar. Eftersom många sommarstugor dessutom ligger mer avskilt, kan det ta längre tid för oss på räddningstjänsten att hinna dit.

Det första du behöver göra när du kommer till sommarstugan är att kolla så att du har en fungerande brandvarnare. Att den fungerar är viktigt året om, eftersom det kan göra så att eventuella grannar hör larmet om du inte själv är på plats. Att prata ihop dig med grannarna är alltid en bra idé! Sen rekommenderar vi också en sex kilos pulversläckare och en brandfilt i köket.

I många fritidshus finns också olika typer av eldstäder, och även här gäller det självklart att du håller koll, och se till att du har sotat skorstenen innan du tänder en brasa. En dåligt sotad skorsten kan leda till en skorstensbrand som i värsta fall innebär att hela stugan brinner ner.

7 tips för en brandsäker sommar(stuga)!

  • Ha fungerande brandvarnare. Finns flera rum så ha gärna även en i varje sovrum.
  • Testa brandvarnarna regelbundet.
  • Ha brandfilt i köket och vid utegrillen. Då kan du snabbt kväva en mindre brand.
  • Ha en sex kilos pulversläckare på ett ställe som alla känner till. Vänd pulversläckaren upp och ner några gånger då och då så att innehållet inte klumpar fast i botten och gör släckaren mindre effektiv.
  • Gör en utrymningsplan så att alla vet hur de ska ta sig ut om det skulle börja brinna. Gå igenom planen med alla i stugan.
  • Öva på att utrymma så att såväl gamla som unga vet hur de ska göra om det börjar brinna.
  • Bestäm en samlingsplats där alla ska samlas om det skulle börja brinna i stugan. Kanske vid flaggstången eller brevlådan?

Här kan du läsa mer om den utrustning du behöver!