Angående artiklar i media

Publicerad 22 december 2014 kl 13:27

Vi hoppas att du som läser Correns och NT:s artikel observerar att de övriga artiklar man länkar till inte är svar på dagens artikel. Artiklarna man länkar till skrevs i våras och är inte svar på dagens som det kan tolkas.

På bland annat corren.se finns idag en artikel om uppsägningar bland våra deltidsbrandmän vid deltidsstationerna i Linköpings kommun. Vi tycker det är mycket tråkigt att medarbetare vid dessa stationer upplever sin situation på detta sätt, och håller med om att processen med att få till ett nytt avtal dragit ut på tiden.

Vi har velat få till stånd ett nytt avtal men har av olika anledingar inte fått igång några diskussioner med vår fackliga part BRF (Brandmännens riksförbund) förrän i höstas. Vid dessa diskussioner har vi som arbetsgivare, i väntan på nytt avtal, beslutat att tilläggsersättningarna för deltidsbefäl ska vara kvar enligt tidigare avtal, en ersättning som är högre än centrala avtal.

Högre befälsersättning än avtal

Vi vill kommentera något av det som skrivs i artikeln.

Corren.se: ”Bakgrunden är en tvist om befälsersättningen för deltidsbrandkåren. Enligt en av deltidsbrandmännen som har skrivit under uppsägningsblanketten har arbetsgivaren under en längre tid förhalat befälens bud. När saken såg ut att bli hängande över jul fick de anställda till sist nog.”

Som arbetsgivare har vi inte förhalat något bud och av olika anledningar upptogs inga förhandlingar angående befälsersättningar förrän i oktober. Från och med denna förhandling ersätter vi våra deltidsbefäl med 653 kronor per befälsvecka (utöver ordinarie ersättning), enligt samma nivå som i det tidigare uppsagda avtalet.  Enligt det centrala avtalet är tilläggsersättning till ett befäl i detta sammanhang som lägst 326 kronor.

Besked förra veckan

Corren.se: ”I fredags skulle arbetsgivaren ha levererat ett besked, men återigen sköts ärendet på framtiden.”

Samtliga berörda fick besked i slutet på förra veckan och vi beklagar om information inte nått ut till alla. I beskedet framgår att vi vill återuppta interna samtal om befälsersättningarna efter helgerna för att chefer och fackliga ska vara på plats för frågor. Vi tycker det hade varit olyckligt att lämna information innan jul som få hade funnits på plats för att kunna svara på.

Vi diskuterar med medarbetare internt

Alla frågor som rör våra medarbetares ersättningar och anställningsförhållande har vi, och kommer vi, att diskutera inom räddningstjänsten i första hand.

Här hittar du artiklar i dagens media: