Antalet kvinnliga anställda ökar hos oss

Publicerad 8 mars 2019 kl 13:26

Sedan 2012 har antalet kvinnor som jobbar vid våra deltidsstationer eller värn dubblerats från 11 till 22! Antalet kvinnor med dagtidstjänster inom bland annat administration, ledning och ekonomi har ökat med hela 38 procent, medan antalet kvinnliga heltidsbrandmän ligger på ungefär samma nivå som 2012 (8). Totalt sett är vi nu 54 kvinnor, vilket är en ökning med 100 procent sedan 2012!

Men vi vill såklart få fler kvinnor att välja att jobba inom räddningstjänsten! Som ett led i det arbetet arrangerar vi särskilda prova-på-dagar för kvinnor, något som gjorde succé redan första gången. Du som är nyfiken kan redan nu skriva upp den 4 maj i kalendern, och hålla utkik här på vår webb framöver.

Glimtar från en prova-på-dag förra året:

Lyckad prova-på-dag för tjejer