Är du vår nya registrator/arkivansvariga?

Publicerad 8 augusti 2016 kl 11:29

Vill du vara med och skapa en säkrare vardag för dina medmänniskor? Hos oss får du ett jobb där du träffar många människor, vuxna som barn. I många fall har du möjlighet att göra verklig skillnad och vara till stor hjälp, både för företag och enskilda människor.

Nu söker vi en registrator/arkivansvarig till vår stödorganisation som kommer att ha sin geografiska placering i Norrköping eller Linköping, men arbeta mot hela vårt förbund.

Som registrator/arkivansvarig hos oss får du en expertroll. Du är den som är specialist på registrering och diarieföring och fungerar som en intern controller i organisationen. Du kommer att ansvara för sedvanliga arbetsuppgifter som registrering av inkommande och utgående handlingar, diarieföring, sekretessbedömning och kvalitetsgranskning. I arbetet ingår också att upprätta arkiv- och dokumenthanteringsplaner samt att ta fram lathundar. Du kommer att ge råd och stöd internt och vid behov utbilda chefer och medarbetare, samt vara den drivande i vårt utvecklingsarbete med att stärka rutiner och förbättra kvaliteten. På sikt kommer det i tjänsten även att ingå att vara nämndsekreterare för vår direktion.

Läs mer och ansök om tjänsten här.

Läs mer om att jobba hos oss här.