Åtvidaberg får ny sotare den 1 januari 2017

Publicerad 29 september 2016 kl 09:19

Den 1 januari 2017 får Åtvidaberg en ny sotare, enligt den upphandling som vi gjorde 2015. Det blir då Skorstensfejarmästarna Syd AB som tar över ansvaret för kommunens samtliga brandskyddskontroller och sotningar.

Du som bor i Åtvidabergs kommun behöver inte göra något för att få fortsatta tjänster utförda av den nya entreprenören. Sotning och brandskyddskontroll kommer aviseras som vanligt, men då av Skorstensfejarmästarna Syd AB.

I upphandlingen av ny sotare har service varit extra viktigt. Här är några exempel på service för dig som behöver sota i din bostad:

  • Priserna för sotning kommer från 1 januari att bli generellt lägre än dagens priser. Du hittar taxor för 2017 här.
  • Sotningen kommer att kunna ombokas kostnadsfritt senast en arbetsdag innan den föreslagna tiden.
  • Du kommer att kunna boka om din sotningstid via webben.
  • Om du bokar om din tid har du rätt att få samma låga pris förutsatt att du kan ta en annan tid då sotaren finns i ditt område.
  • Du kommer få en mer exakt tid för när din sotare kommer eftersom den inbokade tiden kommer anges inom en timme.
  • Sotning kommer att erbjudas kvällstid minst en dag i veckan.

Du kan anlita en annan sotare, eller sota själv, men då måste du ansöka om detta hos oss. I sådana fall kommer endast brandskyddskontrollen att utföras av Skorstensfejarmästarna Syd AB eftersom just brandskyddskontrollen inte kan utförs av någon annan. Viktigt att komma ihåg är dock att du som fastighetsägare samtidigt tar över allt ansvar från kommunen när det gäller sotning i ditt hus.

Om du vill ansöka om att låta just den nuvarande sotaren, Åtvidabergs Sotning och Ventilationsservice, sota i din fastighet ska du skicka in din ansökan tidigast den 1 januari 2017, då deras avtal upphör.

Läs mer om sotning

Offentlig upphandling – varför det?

Offentlig upphandling finns till för att…

  • skattemedel ska användas kostnadseffektivt.
  • konkurrens inte ska kunna förhindras – ingen ska exempelvis få avtal för att man har kontakter.
  • underlätta för fler företag att göra affärer med offentlig sektor.
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.

Läs mer på Konkurrensverkets webbplats

Senaste nyheterna

Se fler nyheter