Bra balans minskar risken för fallolyckor

Publicerad 3 oktober 2016 kl 10:32

Under vecka 40 pågår den nationella kampanjen Balansera mera, som syftar till att förhindra fallolyckor. På tisdag 4 den oktober är vi med under Äldredagen i Söderköping och på onsdag den 5 oktober klockan 10-12 ger vi oss ut på stan, för att tillsammans med Norrköpings kommun prata om säkerhet och motion. 

Fallolyckor är vanliga bland äldre. Drygt sex gånger fler personer dör i fallolyckor än i vägtrafiken, och sju gånger fler läggs in på sjukhus till följd av fall. Därför är vi med på två av våra medlemskommuners aktiviteter under vecka 40. Imorgon, onsdag den 4 oktober, blir det äldremässa klockan 10-13 i Sporthallen Vikingen i Söderköping, där vi finns på plats för att prata om säkerhet för äldre, och informera om hjärt-lungräddning.
– Svårigheter att uppfatta att det brinner i kombination med svårigheter att sätta sig själv i säkerhet vid brand, gör att äldre är mer utsatta än andra, säger Ulf Lago, biträdande förbundsdirektör.

På onsdag den 5 oktober går vi och verksamheter från Norrköpings kommun ut på stan och träffar den äldre befolkningen för att informera om risker och samtidigt, med hjälp av lokala friskvårdsaktörer, ge tips på träning som stärker balansen.
– Med god balans minskar risken för fallolyckor, och eftersom motion är en av flera viktiga faktorer som påverkar balansen vill vi uppmuntra till det. För att göra det säkert att promenera även i vinter kommer vi att dela ut broddar på onsdag, berättar Jolanda Van Vliet, folkhälsocontroller på Norrköpings kommun.

Den 5 oktober klockan 10.00–12.00 finns vi på plats i Vilbergens centrum och Spiralen i city. Friskis&Svettis och Korpen är också med för att visa hur man kan träna upp sin balans. Inom den nationella kampanjen kommer även Region Östergötland att hålla i föreläsningar på temat i förvaltningshuset Rosen. De föreläsningarna är klockan 13.30–16.00.

Balansera mera – program för Östergötland