Brandskydd vid placering av valstugor

Publicerad 10 augusti 2018 kl 10:09

Snart är det val, något som bland annat innebär att partier vill ställa ut valstugor där de kan informera allmänheten om sin politik. Valstugor har tidigare varit mål vid anlagda bränder och är ofta uppställda i närheten av varandra. Vi har med anledning av det fått frågor om hur man ska tänka kring brandskydd när man placerar ut sina valstugor.

För att minimera risken för brand och spridning av brand samt säkerställa räddningstjänstens framkomlighet vid räddningsinsats anser vi att valstugor ska placeras så att de:

  • Inte blockerar brandposter eller utrymningsvägar
  • Inte blockerar möjligheten för utryckningsfordons framkomlighet till omkringliggande fastigheter
  • Är placerade minst 2,5 meter ifrån varandra
  • Håller ett minsta avstånd på 5 meter till närmaste fasad med fönster eller fasad i brännbart material

Läs riktlinjen i sin helhet:

Brandskydd vid placering av valstugor