Byggstart för ny räddningsstation i Skärblacka

Publicerad 4 april 2017 kl 13:09

Nu bygger Norrköpings kommun, genom Norrevo Fastigheter, en ny räddningsstation i Skärblacka. Den nya stationen kommer ha bättre plats för utrustning och fordon och kommer framför allt innebära en på många sätt bättre arbetsmiljö.

Den nya stationen i Skärblacka ersätter den nuvarande och äldre stationen som ligger i samma fastighet som Mosstorpskolan. I den nya stationen, som kommer att ligga vid Bergslagsvägen 55, finns plats för samma antal fordon och samma antal brandmän som i den äldre stationen.

– En stor skillnad mellan den gamla och nya stationen är att den nya stationen kommer bli en modern station med exempelvis omklädningsrum för både kvinnor och män, säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig Norrevo Fastigheter.

– Vi ser fram emot att få en ny station i Skärblacka så att vi kan fortsätta ge invånarna i Skärblacka ett bra skydd, anpassat efter hur framtidens risker förändras och utvecklas, säger Ulf Lago, tf förbundsdirektör, Räddningstjänsten Östra Götaland.

Den nya stationen kommer att stå klar under december 2017.

Skisser på Skärblackas nya räddningsstation, som beräknas stå klar i december 2017.

Skiss på Skärblackas nya räddningsstation, som beräknas stå klar i december 2017.

Skiss på Skärblackas nya räddningsstation, som beräknas stå klar i december 2017.

Skiss på Skärblackas nya räddningsstation, som beräknas stå klar i december 2017.