Cykla säkert och sunt, året runt

Publicerad 4 november 2014 kl 09:39

Cykellyse, fräscha reflexer och hjälm gör gåendet och cyklande säkert i höstmörkret. Har du som cyklist dessutom dubbdäck, har du alla möjligheter att cykla säkert året runt. Som en bonus gör du både din hälsa och miljö en bra tjänst.

Räddningstjänsten Östra Götaland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Polismyndigheten i Östergötlands län uppmuntrar under vecka 45 till det säkra cyklandet.  Ökat cyklande är bra för hälsan, och det är fullt möjligt att cykla året runt!

– En morgonpromenad eller cykeltur till jobbet bidrar till att du håller dig piggare i höstmörkret, menar Käti Lingenäs Güthlein, trafikplanerare vid Norrköpings Kommun.

Korta och onödiga bilresor

Hälften av alla resor som sker i tätorten är kortare än fem kilometer, och i takt med att fler och fler cykelbanor byggs kan många av dessa bilresor istället ske med cykel.

– På sex olika sträckor i kommunen har belysningen förbättrats för att öka gåendes och cyklisters trygghet under det gångna året, säger Per-Erik Hahn, cykelsamordnare på Linköpings kommun.

Halkbekämpning av cykelbanor

Såväl Norrköpings som Linköpings kommun satsar mer och mer på att halkbekämpa cykelbanor vintertid, för att göra det ännu mer möjligt att cykla vintertid.

– Vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning på cykelstråk för att göra cykling möjlig året runt i Linköping, säger Jimmy Johansson avdelningschef på drift- och underhåll på Linköpings kommun. I vinter kommer ca tio mil av kommunens cykelvägar ha den högsta prioritet vilket innebär att de både sopas och saltas.

– Med fungerande lyse och hjälm är cyklande i mörker inget problem, säger Sylvia Rydström från Räddningstjänsten Östra Götaland. Har alla gående reflex syns man dessutom i god tid. Men tre av tio gångtrafikanter använder inte reflexer, och sex av tio cyklister använder inte cykelhjälm. Det leder till onödiga olyckor och skador.

Kontakt:

Jan Ovinder, trafikingenjör, Norrköpings kommun, 011 – 15 18 77
Per-Erik Hahn, cykelsamordnare Linköpings kommun, 013-20 88 97
Sylvia Rydström, kommunikationsstrateg, Räddningstjänsten Östra Götaland, 010-480 40 09