Deltidsbrandmännen tillbaka

Publicerad 23 mars 2015 kl 10:05

De flesta deltidsbrandmännen som sa upp sig i december har nu tagit tillbaka sina uppsägningar. Överenskommelsen som gjorts innebär att befälen får ersättning motsvararande den tidigare mot att vissa arbetsuppgifter utförs.

I och med att de flesta uppsägningarna är återtagna kommer räddningstjänstens beredskap fortsätta som tidigare vid stationerna Ulrika, Bestorp och Ljungsbro. Vid station Vikingstad väljer några fler att sluta men här kommer heltidsstationen Lambohov att täcka upp, när det behövs.

– Det viktiga för oss har varit att ersättningen ska kopplas till att arbetsuppgifter utförs, och det har vi nu kommit till, säger förbundsdirektör Håkan Dahm.  Ersättningen är på samma nivå som innan avtalet sades upp med skillnaden att det nu finns tydliga arbetsuppgifter som kopplas till ersättningen. Det är viktigt för vårt förtroende att de skattemedel vi får används på ett korrekt och effektivt sätt.

Överenskommelsen innebär även att befälen får vissa ersättningar retroaktivt för den period då inget lokalt avtal fanns.

Några frågor och svar

Hur många befäl finns det på deltidsstationerna?

Vid våra deltidsstationer (RIB-stationer) i Linköpings och Norrköpings kommuner (där frågan varit aktuella) finns cirka 120 medarbetare. Av dessa är 28 befäl. I hela vår organisation finns cirka 250 deltidsbrandmän (RIB:are).

Totalt i hela förbundet är vi cirka 450 medarbetare.

Hur många sade upp sig i december?

Totalt var det 38 personer som sa upp sig, både deltidsbefäl och -brandmän.

Vilken ersättning har man som deltidsbrandman?

Dels har du en ersättning för din beredskapsvecka på 3 678 kronor. Vid larm och övningar har du en timersättning på mellan 151 och 342 kronor bland annat beroende på tid på dygnet. Som befäl har du sedan även befälsersättning, den ersättning som sedan den 1 januari nu är 1 500 kronor per befälsvecka.

Vad tycker facket om det som pågått?

Arbetsgivaren lade under slutet på förra året fram ett förslag till ersättningar och arbetssätt, ett förslag som Brandmännens riksförbudn, BRF, var positiva till. Under september och oktober förra året var både BRF och arbetsgivaren runt till alla deltidsstationer och berättade om dessa tankar.

Det som sedan skedde var inte en facklig aktion.