Direktionen öppnar upp för personalföreträdare

Publicerad 28 mars 2014 kl 18:23

Vid fredagens extra direktionsmöte gav direktionen enhälligt idag förbundsdirektör Håkan Dahm sitt fortsatta förtroende. Direktionen har lyssnat till och tar den oro på allvar som framförts i media på senare tid. Samtidigt har man även tagit till sig information från andra kanaler och medarbetare som inte delar den bild som media framställt.

Direktionen bjuder in personalföreträdare genom de fackliga organisationerna att närvara vid direktionens möten. Riktlinjer kommer att tas fram och presenteras för de fackliga organisationerna för att inhämta synpunkter innan de fastställs.

Direktionen vill även göra en genomlysning av de bakomliggande orsakerna till den bild som framställts i media. I samråd med de fackliga organisationerna vill direktionen ta fram direktiv för en sådan genomlysning.

Direktsmote-mars