Eldningsförbud i hela länet

Publicerad 17 augusti 2020 kl 16:11

OBS: Sedan denna nyhet publicerades har Länsstyrelsen Östergötland fattat beslut om skärpt eldningsförbud i hela länet. Läs mer om det här:

Skärpt eldningsförbud i hela Östergötlands län

Länsstyrelsen Östergötland fattade under eftermiddagen beslut om eldningsförbud för de kommuner i länet som inte redan utfärdat egna. 

There is a fire ban in Östergötland County from 16.00 on August 17, 2020 and it is valid until further notice. A fire ban means that lighting fires outdoors is forbidden.

Sedan tidigare råder eldningsförbud i Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks, Kinda och Åtvidabergs kommuner.

Brandrisken är nu mycket stor i hela Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland har därför fattat beslut om eldningsförbud även i resterande kommuner i länet. (Motala, Vadstena, Mjölby, Linköping, Boxholm, Ydre, Finspång och Ödeshög.) Beslutet fattades i samråd med länets kommuner, räddningstjänster och Polismyndigheten.

Eldningsförbudet innebär att:

  • Det är förbjudet att elda och grilla utomhus med fast bränsle, det vill säga ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande. Detta gäller i skog och mark eller då det finns risk att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Det är dock fortfarande tillåtet att:

  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser som är byggda speciellt för grillning och som är avgränsade med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material så att elden inte kan sprida sig.
  • grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen måste dock vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark. Tänk på att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
  • för restauranger och liknande verksamhet grilla och laga mat på eget verksamhetsområde. Grillen måste dock vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.

För att bränder ska kunna upptäckas tidigt övervakar skogsbrandflyget länets skogar och marker. Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

Mer information hittar du på Länsstyrelsens webbplats

Lighting fires outdoors is forbidden in Östergötland

Due to the warm weather and draught that we have been having lately, there is a high risk of fires in Östergötland. Lighting fires outdoors is therefore forbidden, and you can be fined if you violate the fire ban.
You may not use combustible material such as firewood, coal, briquettes, grass, twigs och branches to light bonfires and camp fires or to grill.
You can still use permanent home barbecues that are raised off the ground, but only on own property (not in woods, fields or on the beach.) You can also still use permanent barbecues that are accessible in public areas and in parks.