Eldningsförbud i länet

Publicerad 23 juli 2014 kl 15:45

Länsstyrelsen Östergötland har efter samråd med länets kommuner och berörda myndigheter fattat beslut om eldningsförbud i hela länet.

På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken nu mycket stor i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med den 24 juli och tillsvidare.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld i skog och mark och även på villatomter. Eldning utomhus är endast tillåtet på iordningsställda grillplatser samt i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats. Information kommer även läggas ut på www.rtog.se