Eldningsförbud kvarstår över valborg

Publicerad 29 april 2019 kl 11:23

Det är fortsatt hög eller mycket hög brandrisk de kommande tre dagarna. Därför har Länsstyrelsen beslutat att eldningsförbudet kvarstår tillsvidare. Förbudet omfattar även valborgsmässoeldar och fyrverkerier eller annan typ av pyroteknik. Länsstyrelsen kommer inte att bevilja några dispenser för valborgsmässoeldar.

I samråd med länets räddningstjänster, kommuner, SOS Alarm, Region Östergötland och polismyndigheten, har Länsstyrelsen beslutat att eldningsförbudet i Östergötland från 24 april kvarstår tillsvidare. Det innebär:

  • Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Med utomhus avses skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.
  • Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd grillplats innebär till exempel eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark. Samma sak gäller för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
  • Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.

Förbudet omfattar valborgsmässoeldar och fyrverkerier

Så kallade valborgsmässoeldar som har en risk för spridning omfattas av förbudet. Länsstyrelsen kommer inte att bevilja några dispenser på grund av den höga brandrisken. Det är inte heller tillåtet att tända olika sorters pyroteknik, såsom fyrverkerier.

Mer information om eldningsförbudet hittar du på Länsstyrelsens webbplats:

Eldningsförbud utfärdat i Östergötlands län