Eldningsförbud i hela länet!

Publicerad 22 juli 2016 kl 11:53

Uppdaterad information 1 augusti!

Det mycket varma och torra vädret håller i sig och Länsstyrelsen fattade därför nyligen beslut om eldningsförbud i hela Östergötland. Tidigare har eldningsförbudet enbart gällt i Valdemarsviks, Åtvidabergs och Söderköpings kommuner men i och med att risken för bränder i skog och mark är hög i hela länet omfattas nu samtliga kommuner i Östergötland.

Eldningsförbudet innebär bland annat att du inte får använda öppen låga utomhus eller grilla fritt i naturen, bortsett från grillning vid permanent iordningställda grillplatser eller i trädgårdsgrillar i din egen trädgård.

Länsstyrelsen rekommenderar även att verksamhet i skog som kan orsaka gnistbildning, exempelvis arbete med skogsmaskiner, undviks. I Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner är detta arbete inte tillåtet enligt tidigare eldningsförbud.

Tänk på att det är du som tänder en eld som bär ansvaret för den! Se till att grillplatsen är ordentligt släckt med vatten innan du lämnar den.

När det gäller engångsgrillar kan du använda dem vid permanent iordningställda grillplatser, men inte direkt på marken/gräset i naturen.

Senaste nyheterna

Se fler nyheter