Eldningsförbudet upphör att gälla

Publicerad 30 april 2020 kl 14:36

Eldningsförbudet upphör att gälla från och med fredagen den 1 maj kl. 12.00.

Fire ban in Östergötland County expires at 12:00 May 1.

De senaste dagarnas svalare temperaturer och regn har gjort att brandrisken har minskat. Länsstyrelsen har därför beslutat att häva förbudet mot att elda och grilla i skog och mark. Det är fortfarande torrt i marken på vissa håll i länet. Det är viktigt att vara mycket försiktig om du tänker elda eller grilla, och ha tillgång till vatten att släcka med.

Du kan minska risken för brand genom att:

  • aldrig slänga glödande cigarettfimpar på marken.
  • använda en fast eldstad, gasolgrill eller trädgårdsgrill på ben om du tänker grilla eller elda. Var mycket försiktig med engångsgrillar.
  • använda appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.
  • larma 112 direkt om du upptäcker en brand i skog och mark, och meddela position för branden.

Läs mer på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

The County Administration Board and local fire services encourage continued caution when barbecuing, lighting bonfires and other types of burning outside.

You can reduce the risk of starting a fire:

  • Never throw lit cigarette ends on the ground.
  • If you are planning to build a fire or barbeque, use a solid hearth, gas-fueled barbeque or outdoor barbeque with legs.
  • Be very careful when you use disposable barbeques. Make sure that you are always able to put out the fire with water.
  • If you discover a fire in an outdoor area, please notify 112 as soon as possible and inform them of where the fire is located.

 

Senaste nyheterna

Se fler nyheter