Eldningsregler – det här gäller för vårstädning i din trädgård och arrangemang av majbrasa

Publicerad 22 april 2024 kl 16:15

Sedan januari 2024 är det inte tillåtet att elda trädgård- och parkavfall* utan tillstånd. Om du planerar eldning i privat regi och på din egen tomt, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för att söka dispens, och för att få reda på vad som gäller hos dig.

Sök dispens för att elda hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun

Dispens från förbudet att elda söker du hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Har du fått tillstånd att elda trädgårdsavfall? Då är det också viktigt att du besöker din kommuns hemsida eller kontaktar din kommun för att ta reda på vad som gäller för dig när du väl ska elda.

På sidan om eldningsregler hittar du all information vi har på vår webb kopplat till de eldningsregler som gäller. Där anmäler du också till oss att du ska elda. Det vill vi att du gör för att vi ska känna till att elden är kontrollerad, och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök.

Eldningsregler

 

Majbrasa

Dispens för påsk- eller valborgsmässobrasa?
För en majbrasa eller valborgsmässoeld finns möjligheter att få dispens. Dispens söker du från miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun, och tillstånd söker du hos Polisen.

Tillstånd för offentlig brasa får du från Polisen
Du måste ha tillstånd från Polisen för att få anordna en valborgsmässoeld om tillställningen är offentlig eller sker på allmän plats. Polisen, tillståndsenheten, beviljar tillstånd. Du söker även tillstånd för fyrverkeri hos Polisen.

 

Och det är såklart alltid viktigt att du har bra koll på hur du eldar på ett säkert sätt! Varje vår får vi rycka ut och släcka gräs-, vass- och skogsbränder som har spridit sig. Ibland uppstår bränder vid blixtnedslag. Ibland beror det på att man eldat vid olämpligt väder eller att säkerhetsutrustning saknats. En liten eld kan nämligen snabbt bli en stor brand om man inte är förberedd.

 

Trädgårds- eller parkavfall utgörs framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av privata eller offentliga parker och trädgårdar. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar ingår i begreppet trädgårds- eller parkavfall.