Enbart elektroniska fakturor till oss

Publicerad 5 april 2019 kl 14:05

Från 1 april 2019 gäller en ny lag som innebär att den som skickar fakturor till oss ska skicka den elektroniskt. 

Från 1 april 2019 gäller en ny lag som innebär att den som skickar fakturor till Norrköpings kommun och de kommunägda bolagen samt oss i RTÖG ska skicka den elektroniskt.

Lagen innebär även att fakturan, där inget annat har avtalats, ska vara enligt den europeiska standarden PEPPOL Bis Billing 3. Denna information gäller för Norrköpings kommun, oss och de kommunägda bolagen (förutom Hyresbostäder AB och Norrköpings Hamn AB).

Fakturaadressen ska även fortsättningsvis följa nedanstående struktur:

Räddningstjänsten Östra Götaland
Fakturaskanningen
601 69 Norrköping
Er referens: 770100

All nödvändig information om hur det fungerar finns på Norrköpings kommuns webbplats:

Fakturor – länk till Norrköpings kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster