Fortsatt tryggt när BRF går ut i konflikt

Publicerad 12 juni 2015 kl 13:26

Idag måndag den 15 juni klockan 06.00 gick Brandmännens Riksförbund, BRF, ut i konflikt eftersom förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting samt Pacta om ett nytt kollektivavtal för Sveriges deltidsbrandmän strandade. Tryggheten och säkerheten för invånarna i Räddningstjänsten Östra Götalands område kommer dock att vara fortsatt hög.

Räddningstjänsten Östra Götaland har tolv deltidsstationer med cirka 190 deltidsanställda. Av dessa berörs omkring 110 personer av konflikten, fördelade på de tolv stationerna.

– Även om vår organisation blir mer ansträngd både nu och framöver, är ändå vår bedömning att det i det korta perspektivet inte påverkar allmänheten eftersom vi fortsätter rycka ut på larm. Vi bedömer därför att tryggheten och säkerheten för människor kommer att vara fortsatt hög, säger Håkan Dahm, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Konflikten handlar om villkoren för deltidsanställd personal. Den gäller inte utryckningar vid inträffade olyckor utan dessa insatser ska genomföras precis som vanligt även under konflikten. Inte heller påverkas sjukvårdslarmen, så kallade IVPA (I Väntan På Ambulans). Blockaden avser andra arbetsuppgifter som återställning av material och administrativa uppgifter.

Den nu aktuella centrala konflikten har inget samband med den lokala och utomfackliga konflikten rörande deltidsanställd personal som pågick vid årsskiftet, där 38 medarbetare sade upp sig men 28 senare återtog sina uppsägningar.

De parter som förhandlar är BRF samt Pacta/Sveriges kommuner och landsting, (SKL) och dessa parter förhandlar på central nivå.