Fakta om vår utlarmning

Publicerad 4 februari 2015 kl 18:49

Efter en brand i Norsholm förra veckan har det i media förekommit ofullständig och ibland även felaktig information kring bland annat vår utlarmning och våra insatstider. Vi är angelägna om att du som invånare alltid känner dig trygg och vill därför ge dig rätt fakta och kunskap.

Insatstider generellt

Eftersom tidsaspekten alltid är viktigt vid olyckor, mäter vi  tiden från det att vi får larm till dess att första enhet är på plats på alla olyckor vi larmas till. Statistiken visar att denna tid blir kortare och kortare, och nedan ser du mediantiden för de tre senaste åren.

2014:  07:15 min
2013:  07:24 min
2012:  07:50 min

Utryckningsområden

För att vi ska veta vilken station som är snabbast på plats vid en olycka, gör vi så kallade körtidsanalyser. Dessa görs av ett företag som hjälper flera räddningstjänster med körtider. Vi gör dessa regelbundet, för att ta hänsyn till att nya vägar tillkommer eller förbättras och stationer flyttas.

Vi har nyligen gjort en ny körtidsanalys, som nu ska behandlas mer i detalj och eventuellt justeras, men i bilden ser du gränsen för station Skärblacka i riktning mot Norsholm.

Verkliga insatstider från Skärblacka

En genomgång av insatser som vi gjort från station Skärblacka till området i Norsholm från år 2012 till idag, visar att den kortaste insatstiden var 14 minuter och längsta 22 minuter.

Insatstider för branden i Norsholm

Larmet inkom 09:46:11 och vi anlände med den första enheten 10:00:26. Det vill säga att vi var på plats efter  14 minuter och 15 sekunder från det att vi fick larmet.

Vill du veta mer om vår utlarmning?

Du som vill veta mer om hur vår utlarmning går till i detalj och hur insatskartan tas fram, kan läsa mer i denna information som vår räddningscentral har ställt samman:

Fakta-utlarmning