Får du en ny eller nygammal sotare? Läs mer om vilka sotare som gäller för din kommun från 2 juli

Publicerad 9 juni 2021 kl 08:50

Från och med den 2 juli tar nya skorstensfejarmästare över sotning och brandskyddskontroller i våra medlemskommuner. I Söderköping och Norrköping blir det Sotning och ventilation i Säffle-Åmål AB. I Linköping, Åtvidaberg och Valdemarsvik blir det Sotning och ventilationsservice AB – som redan idag gäller för Linköping och som tidigare även jobbat för Åtvidaberg.

För att minska riskerna för bränder ska alla sorters eldstäder, pannor eller förbränningsanordningar göras rent regelbundet. Det görs av den lokala sotaren, som har upphandlats av oss på räddningstjänsten. Om du har en eldstad eller panna av något slag ska dessutom en mer omfattande brandskyddskontroll göras med ett visst intervall.

Efter att våra upphandlingar för sotningstjänster blivit klara är det bestämt att Sotning och ventilationsservice AB fortsätter att sköta sotning och brandskyddskontroller Linköpings kommun ytterligare maximalt sex år. Samma företag får genom upphandlingen även uppdraget i Åtvidabergs kommun och Valdemarsviks kommun – där de även tidigare varit aktiva.

I Norrköping och Söderköping heter den nya sotaren Sotning och ventilation i Säffle-Åmål AB. På grund av sitt nya uppdrag kommer de att öppna ett lokalt kontor i Norrköping.

I samband med att de nya avtalen börjar gälla, blir det även samma taxa (avgift) för sotning och brandskyddskontroller i alla de kommuner som vi på Räddningstjänsten Östra Götaland har handlat upp avtal för (Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg). De nya avtalen gäller sedan i maximalt sex år.

Fakta sotning och brandskyddskontroller
Alla eldstäder och pannor, så kallade fasta förbränningsanordningar, ska sotas (rengöras) och brandskyddskontrolleras regelbundet. Vid sotning görs förbränningsanordningen och rökkanalen fri från sot. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras att anläggningen är hel och sköts på ett bra sätt.

Räddningstjänsten ansvarar för att det sker sotning och brandskyddskontroller och handlar därför upp avtal med skorstensfejarmäster (sotare) som utför arbetet.

Objekt som ska rengöras och brandskyddskontrolleras är indelade i fyra grupper:

  1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
  2. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder
  3. Lokaleldstäder (exempelvis braskamin, kakelugn, öppen spis)
  4. Kanaler från köksfläktar (imkanaler) i restauranger eller andra större kök.

Rengöring och kontroller sker med ett visst intervall beroende på typ av objekt och utrustning.

Något generellt krav på att rengöra kanaler från köksfläktar (imkanaler) i bostadshus finns inte sedan den 1 januari 2004. Eventuella krav på rengöring av imkanaler gäller endast de fastigheter som har krav på OVK, obligatorisk ventilationskontroll.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroller

Kontakta din sotare