Färre bränder första kvartalet

Publicerad 14 april 2014 kl 11:15

Antalet bränder i byggnader som inträffande under det första kvartalet i Linköpings och Norrköpings kommun, är i år det lägsta på tre år. Jämfört med de tre senaste åren har antalet bränder minskat med 20 procent.

Under det första kvartalet 2014 larmades Räddningstjänsten Östra Götaland till 60 byggnadsbränder. Motsvarande siffra är omkring 75 bränder per år, sett till de tre senaste åren.

– Naturligtvis glädjande siffror. Det innebär både minskat personligt lidande och lägre kostnader för samhället. Samtidigt ska vi komma ihåg att det kan variera mycket under olika mätperioder, och mycket kan hända på ett år, säger Ulf Lago, ställföreträdande räddningschef.

Fler barn och ungdomar har utbildats

Räddningstjänsten har under den senaste tiden intensifierat och breddat arbetet mot bland annat bränder. Fler barn- och ungdomar än någonsin har utbildats, och redan första kvartalet har elever i årskurs fyra och förskoleverksamheten fått utbildning. Även tillsynsverksamheten har förändrats och många andra aktiviteter har genomförts ute i samhället.

– Vi har blivit bättre på att rikta vår tillsyn på objekt som enligt statistiken har mycket bränder, tillbud eller sämre brandskydd. Bland annat har tillsynsbesöken på flerbostadshus blivit fler, förklarar Ulf Lago.

Färre glömmer spisen

Bakom minskningen finns framför allt färre antal bränder som orsakats av glömd spis. Även soteldarna har minskat i antal.

– Att antal bränder orsakade av soteld har minskat kan bero på den förhållandevis milda vintern, då man sannolikt har eldat mer sällan och inte lika mycket, säger Ulf Lago. Förhoppningsvis har många i högre grad även skaffat sig brandvarnare, så att man upptäcker bränder tidigt och kan släcka själv.

Även fritidshuset behöver bra brandskydd

– När många nu börjar åka ut till sina fritidshus rekommenderar jag att man passar på att se över sitt brandskydd även där, säger Ulf Lago. Många fritidshus ligger så till att det kan ta längre tid för oss att komma fram om det skulle börja brinna.

– Ett bra brandskydd för ditt fritidshus är brandvarnare, brandfilt, pulversläckare och gärna även en spisvakt. Har man detta kan man själv snabbt göra den så viktiga första och snabba insatsen om olyckan skulle vara framme. En insats som kan vara den avgörande skillnaden mellan mindre skador eller ett nerbrunnet hus.

Kontakt:

Ulf Lago, ställföreträdande räddningschef, 010-480 40 05

Antal bränder första kvartalet 2012-2014

Några brandorsaker2014201320122011
Glömd spis11132024
Levande ljus1223
Tekniskt fel610128
Soteld3486
Brand i byggnad totalt
(varav kategorierna ovan är några)
60728267