Färre spisbränder under 2013 men flera anlagda bränder!

Publicerad 16 januari 2014 kl 12:09

Antalet bränder orsakade av glömd spis fortsätter att minska för tredje året i rad. Det samma gäller för antalet trafikolyckor som räddningstjänsten larmas till. Det visar 2013 års statistik från räddningstjänsten. Däremot ökar antalet anlagda bränder och bränder orsakade av tekniska fel.

Vid en jämförelse av de utryckningar som Räddningstjänsten Östra Götaland gjorde under förra året finns både glädjeämnen och utmaningar.

– Det totala antalet bränder som vi larmades till under 2013 ökade för tredje året i rad. Det är framförallt bränder i villor och skolor som ökat, förklarar Ulf Lago, ställföreträdande räddningschef vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Glömd spis vanligaste brandorsaken

Den vanligaste brandorsaken i boenden är fortfarande glömd spis, även om antalet spisbränder minskade för tredje året i rad.

– Vi jobbar för att människor ska vara riskmedvetna, och vi vet att antalet spisvakter som förhindrar bränder ökar. Fler har även brandvarnare, vilket ökar möjligheten för boende att släcka branden själv innan den blir för stor, säger Ulf Lago. Det bästa sättet att skydda sig mot bränder och olyckor är att ha kunskapen om hur jag skyddar mig och att veta hur man ska agera om olyckan är framme.

Bränder i skolor ökar

En mer oroande trend är att antalet anlagda bränder ökar, framförallt i skolor och flerbostadshus.

– Att antalet anlagda bränder i skolor ökar, är oroande. Skolan är en miljö där alla har rätt att vara säkra och känna sig trygga. Här måste elever, föräldrar, skolor och räddningstjänsten hjälpas åt. Tillsammans går det att vända trenden, säger Ulf Lago.

Rätt kunskap ger mindre skador

Under 2014 kommer räddningstjänsten fortsätta arbetet med att göra såväl skolor som bostäder säkrare. Bland annat kommer kampanjer för säkrare fritidshus, fortsatt tillsyn i skolor och mer utbildning till elever och lärare

– Antalet bränder som orsakas av tekniska fel ökar, och en förklaring kan vara att våra boenden fylls med mer och mer teknik, berättar Ulf Lago. En brandvarnare förhindrar inte bränder, men den ger den boende en möjlighet att enkelt släcka själv. Ju snabbar man själv kan agera desto mindre blir skadan. Och den som skapar säkrare fritidhus kommer nog också skapa ett säkrare hem! För oss är den bästa olyckan den som aldrig inträffar.

Kontakt:

Ulf Lago, ställföreträdande räddningschef, 010-480 40 05.