Färre utryckningar under 2017

Publicerad 12 januari 2018 kl 11:13

Förra året gjorde vi 170 färre utryckningar än under 2016. Antalet bränder i fordon och skog samt onödiga automatiska brandlarm har minskat medan utryckningar till andra olyckstyper ökat.

Räddningstjänstens utryckningsstatistik för 2017 är nu klar och för vår räkning gjordes nästan 200 färre utryckningar under 2017 jämfört med under 2016.

Totalt sett gjorde vi 4 962 utryckningar inom vårt område under förra året, vilket kan jämföras med 5 132 året innan.

Färre fordons- och skogsbränder
En del av minskningen beror på att antalet bränder i fordon samt i skog och mark minskade under 2017.

2016 var ett ovanligt år när det gäller antalet bränder i skog och mark. Det var väldigt torrt och vi hade mycket utryckningar till bränder, bland annat i Vrinneviskogen i Norrköping.

Under 2016 inträffade det ovanligt mycket fordonsbränder i förbundets område. Orsakerna till ökningen av antalet fordonsbränder 2016 är inte fastlagd men de varierade; alltifrån medveten skadegörelse till misstänkta försäkringsbedrägerier.

Mer trafik ger fler trafikolyckor
Utryckning till vissa olyckstyper har minskat medan andra har ökat. Antalet utryckningar till följd av trafikolyckor ökar i takt med att trafikmängden ökar och att räddningstjänsten larmas ut oftare. Även utryckningar som sker till ”I Väntan På Ambulans” (IVPA) fortsätter att öka.

– Antalet I Väntan På Ambulans-utryckningar ökar, och vi har glädjande siffror på att vi verkligen gör skillnad tillsammans med ambulanssjukvården, säger Ulf Lago, vår till förodordnade förbundsdirektör.

Fler liv räddade vid hjärtstopp
Flera av de drygt 500 utryckningar till IVPA som sker, är så kallade hjärtstoppslarm. Här ligger Östergötland i topp vad gäller överlevnad, och så många som nästan 17 procent överlever idag hjärtstopp. För 15 till 20 år sedan var siffran så låg som tre till fyra procent.

– Detta är samverkan till nytta för människor när den är som bäst, säger Ulf Lago

Vart fjärde larm är onödigt automatlarm
Antalet onödiga automatiska brandlarm minskade med 115 stycken, men fortfarande är nästan var fjärde utryckning som Räddningstjänsten Östra Götaland gör till onödiga automatiska brandlarm. Utryckningar som tar resurser som skulle kunna ha behövts för andra och livsavgörande insatser, men som också leder till onödiga driftstörningar i viktiga verksamheter.

– Alla tjänar på att antalet onödiga automatiska brandlarm minskar, säger Ulf Lago.

Du hittar 2017 års statistik under om oss.