Färre utryckningar för oss under 2020

Publicerad 19 januari 2021 kl 08:56

Antal utryckningar under 2020 var de lägsta sedan 2015. Det visar nu vår sammanställning av larm under förra året. Även om detta är glädjande, finns oroande tendenser inom vissa områden, bland annat dödsbränder bland äldre och naturolyckor.

Under förra året ryckte vi ut 4 661 gånger till olika typer av larm. Det är det lägsta antalet larm på fem år (2015 gjordes 4 581 utryckningar). Ett par olyckstyper som det skedde färre utryckningar till var bränder i byggnader och trafikolyckor.
– Sedan några år blir antalet utryckningar och bränder i byggnader färre och färre, men däremot ökar antal bränder och trafikolyckor som är stora och omfattande, säger Per Nisser, verksamhetschef.

Att antalet komplexa bränder och trafikolyckor ökar stämmer väl överens med den framtidsbild som vi har arbetat fram. Bakom det sjunkande antal bränder finns dock en mörk siffra när det gäller antal döda i bränder. Sedan några år tillbaka ökar dödsbränderna, särskilt bland äldre och utsatta människor.
– Under 2020 omkom fyra personer i bränder i vårt område, vilket är det högsta antalet på många år. De flesta var äldre, som ofta är mer sårbara och därmed utsatta. För att minska den här risken måste vi jobba hårt med våra medlemskommuner och andra aktörer för att stärka utsatta människors egna brandskydd.
Vi har inom förbundet jobbat upp en allt bättre samverkan med våra medlemskommuner under de senaste åren, men mer behöver göras av alla parter. Vi anställde också nyligen en medarbetare vars främsta uppgift blir att jobba just med brandsäkerhet för äldre och riskutsatta personer, genom samverkan med kommunerna.

Den största ökningen i antalet utryckningar under 2020 står kategorin naturolyckor för, där antalet har trefaldigats jämfört med 2019.
– Att naturolyckorna ökar i antal stämmer också väl överens med våra prognoser. Vi har god förmåga idag att hantera naturolyckor men den måste öka ännu mer, säger Per Nisser.

Det minskade antalet utryckningar kan till viss del ha påverkats av coronapandemin. Viruset har lett till en generellt sett lägre samhällsaktivitet, och det finns en koppling mellan aktiviteten i samhället och antal utryckningar.
– Men att antalet stora olyckor blir fler har definitivt inget med Corona att göra, det är snarare en effekt av de pågående förändringarna i samhället, säger Per Nisser.

Läs mer i informationsfoldern Statistik för 2020:

Statistik för 2020

Samlad statistik från tidigare år hittar du här

 

Senaste nyheterna

Se fler nyheter