Felaktiga påståenden från Bengt Walla

Publicerad 3 februari 2015 kl 14:19

I dagens Corren och NT uttalar sig Bengt Walla kring oss på en mängd felaktiga sätt. Vår direktion har därför valt att kommentera Wallas påståenden i ett pressmeddelande.

”Till att börja med vill vi understryka att Walla själv var med och fattade beslutet om att ge förbundsdirektör Håkan Dahm fortsatt förtroende. Detta beslut fattades enhälligt av samtliga ledamöter i direktionen. Något som även Corren tidigare tagit upp.

Det bekymrar oss i direktionen även att Walla tycks ha glömt att han varit med och fattat beslut om satsningar på nya stationer i såväl Ulrika som Skärblacka. Varför han påstår att förbundet skulle verka för att lägga ner deltidsstationer kan vi därför inte förstå.  Hela direktionen har även fått del av information vid direktionsmöten om de rekryteringskampanjer som gjorts i exempelvis Skärblacka och Krokek.

I politiska sammanhang kan man alltid reservera sig mot ett beslut eller lägga ner sin röst och inte delta i beslutet. Inte någon gång under föregående mandatperiod har Bengt Walla använt sig av dessa möjligheter.”

Här hittar du hela pressmeddelandet:

Walla-feb