Fler dog i bostadsbränder i fjol

Publicerad 13 januari 2022 kl 08:53

Vi har nu sammanställt statistiken för våra räddningsinsatser under 2021.

Antalet byggnadsbränder var ungefär detsamma som tidigare år, men tyvärr kan vi nu summera ett år med ännu fler (6 personer) som dött i bostadsbränder än året innan (4 personer), som även det innehöll en ökning jämfört med år 2019 (2 personer).

Främst är det människor som har svårare att ta ansvar för sin säkerhet som dör i bostadsbränder, personer som vi identifierar som särskilt riskutsatta. Därför måste arbetet för att nå dem öka. Dessutom måste ännu fler aktörer göra vad de kan för att förhindra att människor dör i bränder i sina hem. Vi arbetar själva fokuserat med frågan.

I vår statistik för 2021 kan vi även se att vi fick något fler larm jämfört med året innan, och att den typ av larm som fortsätter vara vanligast var trafikolyckor, sjukvårdslarm och automatiska brandlarm. Antalet suicidlarm och IVPA (i väntan på ambulans) ökade. De larm som däremot minskade i antal var bränder i skog och mark.

Ta mig till statistiken för 2021!

Samlad statistik för åren 2010-2021