Fler utryckningar för räddningstjänsten 2016, men färre bostadsbränder

Publicerad 12 januari 2017 kl 15:20

Under 2016 gjorde Räddningstjänsten Östra Götaland över tio procent fler utryckningar jämfört med 2015. Fler bränder utomhus är en av flera olyckstyper som ökat, medan bränder i bostäder minskar något. Totalt gjordes 5 132 utryckningar under 2016.

Bakom det ökande antalet utryckningar ligger flera olika faktorer, förklarar Ulf Lago, biträdande förbundsdirektör.

– Vi är en attraktiv del av landet som attraherar fler och fler människor och verksamheter. Det leder också till att olyckorna och utryckningar blir fler. Under 2016 såg vi dessutom effekter av den stora tillströmning av människor som var på flykt under 2015, något som ställde samhället inför nya och plötsliga utmaningar.

Bakom det ökade antalet utryckningar ligger även en ökad efterfrågan på räddningstjänstens kunskap och resurser. Räddningstjänsten larmas idag också ut till fler typer av händelser än tidigare.

Bostadsbränder minskar och utomhusbränder ökar
Men det finns också olyckstyper som har en positiv trend:

– Bränder i byggnader ligger på samma nivå som tidigare, men antalet bostadsbränder har minskat med nästan tio procent. Det är färre bränder som orsakats av glömd spis och rökning, vilket är glädjande och helt i linje med vad vi jobbar med, säger Ulf Lago

Den procentuellt största ökningen av utryckningar står bränder utomhus för.

– Antal bränder utomhus ökade med 70 procent jämfört med 2015, från 330 till 560. Det är en exceptionellt stor ökning, säger Ulf Lago.

Tredubbling av bränder i skog och mark
När det gäller bränder utomhus har antalet bränder i skog och mark tredubblats under 2016, och antal bilbränder fördubblades. Vad som orsakat dessa bränder råder det nästan ingen tvekan om:

– Varken bilar, skog eller mark börjar brinna av sig själv särskilt ofta, utan det ligger förmodligen andra orsaker bakom såsom slarv vid eldning eller grillning eller att det är anlagt, menar Ulf Lago.

Räddningstjänstens arbete för att skapa säkrare boenden kommer intensifieras under 2017 och man kommer stödja kommunerna med att införa individanpassat brandskydd för särskilt utsatta. Även räddningstjänstens arbete med hembesök kommer att fortsätta. Två typer av insatser som har direkt effekt på antalet bostads- och dödsbränder.

Säkerhetspolitiska läget påverkar även räddningstjänsten
Men fler och nya utmaningar väntar. Förutom att fortsätta arbetet med att skapa säkrare boenden kommer det nya säkerhetspolitiska läget innebära nya utmaningar:

– Vi har under en tid följt hur det säkerhetspolitiska läget utvecklats och vidtagit åtgärder, men regeringens nyligen presenterade säkerhetspolitiska strategi ger en ny fingervisning om att framtiden kommer kräva ännu mer arbete, säger Ulf Lago.

20162015
Brand i byggnad305312
varav bostad122133
Brand ej i byggnad560331
Trafikolycka692629
Utsläpp av farligt ämne7375
Drunkning610
Automatlarm ej brand19871740
IVPA (i väntan på ambulans)490476
Totalt51324581

Här kan du läsa mer om statistiken för räddningsinsatser 2016:
Statistik för 2016