Fler utryckningar under 2015

Publicerad 20 januari 2016 kl 14:34

Under 2015 larmades vi ut över 4 500 gånger, något som är en ökning med omkring tio procent från föregående år. Fler utryckningar till bränder och trafikolyckor står för en stor del av ökningen. En annan anledning är att vi har mer och mer teknisk utrustning i våra hem, något som ökar risken för brand. Samtliga tre personer som omkom under året var äldre med en försämrad förmåga att agera vid brand, vilket tydligt illustrerar hur äldre är särskilt riskutsatta.

Under förra året larmades vi ut över 4 500 gånger. Det är en ökning med cirka tio procent från föregående år. Även om det inte går att göra exakta jämförelser mellan 2014 och 2015, så kan ändå vissa slutsatser dras. Antalet bränder i byggnader var exempelvis omkring 310 för 2015. Motsvarande siffra för 2014 var omkring 235.
– Det innebär att antal bränder är tillbaka på samma nivåer som 2013 och åren tidigare. 2014 framstår nu som ett år med exceptionellt få bränder, säger Ulf Lago, biträdande förbundsdirektör.

Mer teknik i hemmen ökar brandrisken
Bakom ökningen står fler bränder orsakade av glömd spis och så kallat tekniskt fel, som också är de vanligaste brandorsakerna.
– Andelen bränder som orsakas av tekniskt fel kan kopplas till att vi fyller våra hem med mer teknisk utrustning. Men en fungerande brandvarnare och egen släckutrustning gör att man kan känna sig trygg.

Viktigt med tidig insats av allmänheten
Statistiken visar att det i nästan 45 procent av bränderna har gjorts någon form av insats av allmänheten innan räddningstjänsten kommer fram till skadeplatsen. En andel som har ökat successivt de senaste åren.
– Att kunna och våga agera själv vid en brand är viktigt och något som vi hela tiden arbetar för att fler ska göra, fortsätter Ulf Lago. Ju snabbare insats man gör desto mindre blir skadorna.

Dödsbränder drabbar flest äldre
Under året omkom tre personer vid bränder i vårt område, vilket är samma antal som förra året. Den gemensamma nämnaren för förra årets och tidigare årens dödsbränder är att de drabbat äldre personer som har försämrad förmåga att släcka en brand eller att utrymma vid en brand.
– Helt klart är att äldre är särskilt riskutsatta. Här behöver hela samhället och alla människor hjälpas åt för att skydda äldre vid bränder, säger Ulf Lago. Alla vi anhöriga kan göra stor skillnad om vi förbättrar brandskyddet hos våra äldre släktingar.

Under första delen av 2016 kommer vi att göra en särskild satsning för att öka äldres brandsäkerhet. Huvudfokus kommer då vara att stödja kommunerna med att integrera brandsäkerhetsfrågor i äldrefrågor.

Ökningen av larm i vårt område följer trenden i övriga landet 2015.

Vanliga brandorsaker:

Brandorsak201520142013
Anlagd med uppsåt282953
Barns lek med eld1056
Glömd spis705863
Rökning181015
Levande ljus1078
Tekniskt fel664658
Soteld8720
Värmeöverföring222628

Antal utryckningar till de vanligaste olyckstyperna:

201520142013
Brand i byggnad312234301
Brand ej i byggnad331331278
Trafikolycka629441383
Utsläpp av farligt ämne754559
IVPA (i väntan på ambulans)476365162

Kommentar:
Exakta jämförelser kan inte göras mellan 2014 och 2015 i och med att räddningstjänsterna i Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner gick med i Räddningstjänsten Östra Götaland i januari 2015. Siffrorna för 2013 och 2014 bygger dock på alla fem kommunernas siffror men vissa skillnader i kategorisering av olyckorna kan finnas mellan kommunerna innan de gick med i Räddningstjänsten Östra Götaland. Därmed ska slutsatser dras med viss försiktighet.

Senaste nyheterna

Se fler nyheter

Senaste nyheterna

Se fler nyheter