Föreståndare för brandfarlig vara? Boka din kurs här!

Publicerad 2 februari 2022 kl 10:04

Ska du bli eller är du redan föreståndare för brandfarliga varor inom din verksamhet? Då behöver du gå vår kurs – eller gå den igen om det var fem år sedan sist. Nu kan du boka kursen här direkt på webben.

Brandfarliga varor som bensin, dieselolja, gasol, vätgas och acetylengas kan orsaka allvarliga olyckor om de hanteras felaktigt.

Vår heldagskurs ”Föreståndare brandfarliga varor” riktar sig till dig som verkar eller ska verka som föreståndare inom till exempel restaurang, skola eller mindre industrier – det vill säga verksamheter där hantering av brandfarliga varor förekommer. Dessa verksamheter måste ha en föreståndare för att uppfylla lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) och som föreståndare bör du gå kursen vart femte år.

Detta får du lära dig:

  • Brandteori och brandförlopp
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
  • Tillsyn och kontrollrutiner
  • Ansvar vid heta arbeten
  • Brandsläckningsutrustning
  • Beredskap vid olyckor

Ta mig till bokningssidan!

Läs mer om kursen här