Fortsatt eldningsförbud

Publicerad 4 augusti 2016 kl 10:21

De tidigare lokala eldningsförbud i Valdemarsviks, Söderköpings och Åtvidabergs kommuner, som införts på grund av hög brandrisk i skog och mark, upphävs från och med 2016-08-04.

Eldningsförbud råder dock fortfarande i samtliga kommuner i länet, i enlighet med det eldningsförbud som Länsstyrelsen beslutade om och som gäller från och med 2016-07-30 och tills vidare.

Eldningsförbudet innebär att eldning utomhus endast är tillåten på permanent iordningsställda grillplatser samt i trädgårdsgrillar på bostadstomt.

Beslutet gäller även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Förbudet innebär också att verksamhet i skog som kan orsaka gnistbildning, såsom arbete med skogsmaskiner med mera, bör undvikas.

Tänk på att det är du som tänder en eld som bär ansvaret för den! Se till att grillplatsen är ordentligt släckt med vatten innan du lämnar den.
När det gäller engångsgrillar kan du använda dem vid permanent iordningställda grillplatser, men inte direkt på marken/gräset i naturen.