Fortsatt trygghetsskapande åtgärder i Linköping

Publicerad 21 juli 2014 kl 16:11

Ett samverkansmöte ägde rum torsdagen den 17 juli mellan kommunens säkerhetsfunktion, polis, räddningstjänst och representant för samverkansrådet i Skäggetorp.

Fokus var på samordning och förebyggande trygghetsarbete för att motverka social oro och vikten av att ta tillvara på de goda krafter som finns i Linköping.

Vid mötet diskuterades även den olyckliga branden på Allaktivitetshuset i Skäggetorp. Deltagarna var positiva till att verksamheten för ungdomarna kan fortsätta under sommaren.

-Det förekommer en del ryktesspridning, inte minst i sociala medier, men det är viktigt att det polisiära arbetet nu får ha sin gång, säger Johan Edvardsson, säkerhetschef i Linköpings kommun.

-För att skapa trygghet i hela samhället måste alla samhällsaktörer vara med och jobba tillsammans, det görs inte av enskilda individer eller myndigheter, säger Joakim Jäderstig, biträdande polisområdeschef.

Polisutredning pågår och det är fortfarande angeläget att få in tips från den som har uppgifter kring branden. Kontakta då Polisen via telefon 11414.