Här kan du se vårt webbinarium i efterhand!

Publicerad 20 oktober 2021 kl 15:14

Onsdagen den 20 oktober sände vi ett webbinarium för dig i våra medlemskommuner. Denna gång stod brandsäkerhet i skolor och vårdboenden i fokus.

Programmet för dagen bestod av:
09:00-09:10 Inledning med Ulf Lago, förbundsdirektör
09:10-09:40 ”Det säger lagen” och tillsyner enligt den uppdaterade Lagen om skydd mot olyckor, med Joar Hjertberg, chef samhällsskydd
09:40-09:45 Paus
09:45-10:15 SBA-arbete och tillstånd för brandfarlig vara, med Joar Hjertberg, chef samhällsskydd
10:15-10:20 Paus
10:20-10:45 Utbildningar för skolelever, skol- och vårdpersonal, med Ulf Jonsson, chef utbildning
10:45-11:00 Summering av morgonen och möjlighet till frågor

Ta del av de presentationer som användes av våra föreläsare:

Se webbinariet i efterhand

Du som inte hade möjlighet att delta kan ta del av hela sändningen här: