”Hesa Fredrik” hördes inte överallt

Publicerad 8 december 2015 kl 14:25

Igår testades VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, som är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. I vårt område är det vi som ser till att ”Hesa Fredrik” ljuder, på uppdrag av våra kommuner. Dessvärre fungerade inte vår rutin för test i Valdemarsvik och Åtvidaberg den här gången.

Vi är mycket tacksamma när allmänheten tipsar oss – själva poängen med testet är ju att se till att rutinen och tyfonerna (tutorna) fungerar som de ska. På så vis kan vi säkerställa en god kvalitet den dagen som VMA-signalen behöver dras i ett skarpt läge.

I ett skarpt läge finns även fler kanaler där allmänheten kan få information, till exempel radio och tv. Dessutom finns idag möjlighet till utskick via sms.

Du som är nyfiken på att läsa mer om VMA, kan göra det här.

Här finns en karta som MSB har gjort, där allmänheten har rapporterat in om de hört ”Hesa Fredrik” eller inte.