Hjälp dem du tycker om!

Publicerad 17 september 2014 kl 09:33

Personer över 65 år är den grupp som dessvärre oftast omkommer i bostadsbränder. Som yngre anhörig kan du skapa ett brandsäkrare hem för någon du tycker om. Det skapar trygghet för er båda!

Det allra viktigaste är att det finns brandvarnare i bostaden. De varnar både den boende och andra kringboende om olyckan skulle vara framme. Bra brandvarnare finns i de flesta större affärer och kostar inte många tior. En liten kostnad för att rädda ett ovärderligt liv.

Det är även viktigt att inte ta för stora risker när det brinner. Risken är annars stor att man skadas. Har man inte förmåga att själv släcka, ska man genast gå ut ur bostaden och stänga dörren. Därefter larma räddningstjänsten. Alltför många försöker släcka branden utan att ha förmågan att klara av det. Det ska man bara göra om man vet hur.

Med vår enkla checklista kan du öka säkerheten både för dig och dina anhöriga:

  • Brandvarnaren fungerar.
  • Spisen hanteras säkert.
  • Rökning sker i kök eller utomhus.
  • Levande ljus placeras säkert.
  • Nattbelysning finns.