Hjälp till Västmanland för att bekämpa skogsbranden

Publicerad 6 augusti 2014 kl 12:27

Efter kontakt med räddningsledningen för skogsbranden i Västmanland har vi fått en begäran om att fortsätta med en släckstyrka ytterligare en vecka. Vi tar givetvis på oss den uppgiften och startar upp med planering för att kunna bemanna fram till fredag den 15 augusti. Förbundet kommer att ansvara för 3 av dessa dygn. Arbetet leds av RC som tar fram en bemanningsplan och kontaktar berörda.

Under torsdagen fick vi även en begäran om att ta ansvar som sektorschef fram till nästa torsdag morgon, vilket vi sagt att vi tillsammans med Motala tar ansvar för. Brandområdet är uppdelat i fyra sektioner. Sektorschefen ansvarar för Östra sektorn som bemannas av cirka 20 brandmän, militärer och 30-50 frivilliga. Platsen bemannas av Ulf Laurin, Per Nisser, Mattias Brauns och Christoffer Rhodin (från Motala) som arbetar i ett växelschema.

Vi tackar alla som ställt upp men även de som visat intresse för att delta. Det är många som vill hjälpa till, mer personal har visat intresse än vad det funnits behov av. Känns väldigt bra att det är på det sättet.

Tidigare information

Vi på Räddningstjänsten Östra Götaland fick på tisdagseftermiddagen förfrågan om vi kunde skicka hjälp till Västmanland för att släcka skogsbranden där. I samverkan med Motala/Vadstena beslutade vi att tillsammans hjälpa till och skicka de resurser som efterfrågades.

Första styrkan från oss var på plats under natten mellan tisdag och onsdag. All personal som skickas ligger utanför normal beredskap och vi håller därmed en normal beredskap för händelser hos oss.

Totalt har vi skickat en räddningsenhet (242-1120), en vattenenhet (242-1640) samt personal (1+5). Detta stöd är planerat till och med lördag men kan komma att förlängas.

För arbetet har 4 grupper bemannats med personal från förbundet samt räddningstjänsten Motala/Vadstena. Personalen kommer arbeta i 20-24 timmarspass och skjutsas med minibuss upp till insatsen och hem av en utsedd chaufför.

Enligt de första rapporterna från skadeplats har de fått i uppgift att först begränsa därefter släcka ett område av ca 200X100 m, till sin hjälp har de helikoptrar.
På onsdagen är vädret lite mer gynnsamt med lätt regn och 18C. Logistiken sköts på plats och fungerar klockrent med mat, bränsle mm där många frivilliga hjälps åt.

Vi har fortlöpande kommunikation med våra styrkor och önskar inblandade lycka till.