I NT idag

Publicerad 4 februari 2014 kl 13:36

I dagens NT beskrivs en situation inom Räddningstjänsten Östra Götaland som vi gärna bemöter. Bakgrunden till det som beskrivs är effekter av sammanslagningen av två verksamheter. Efter drygt fyra år som nytt förbund har mycket hänt och under det senaste året har omfattande arbete bland annat gjorts för att skapa en bra arbetsmiljö för oss som arbetar här.

Under tiden som vi har bildat en helt ny organisation, uppfyllt de sparkrav som funnits på oss samtidigt som vi fått ett mycket bredare uppdrag än tidigare, har vi även satsat mycket på arbetsmiljöfrågor.

Förändringar påverkar alla…

Vi känner alla att allt detta arbete tagit mycket kraft. Men, det har även inneburit att vi kunnat utveckla räddningstjänsten på olika sätt så att du som invånare ska kunna känna att du har en räddningstjänst som utvecklas med tiden och utifrån de krav som ställs på oss.

Vid alla former av förändringar upplever vi dem på olika sätt, för en del av oss ses de som positiva utmaningar och för en del av oss skapar de oro då tidigare och invanda rutiner etc förändras. Förändringarna är dock nödvändiga för att krav och uppdrag förändrats.

… och ibland är de snabba

Det påstås i artikeln att inget har hänt sedan förbundsbildningen. Så kan det säkerligen uppfattas om man varit ledig i någon form under senare år. Många saker händer fort och att vara borta en längre tid innebär att mycket hinner hända.

Vårt uppdrag formuleras och beslutas av Linköpings och Norrköpings kommun, som är medlemmar i förbundet. Och det viktigaste av allt: du får fortfarande samma professionella hjälp om du skulle behöva oss.

Faktafel om dykberedskapen i Linköping

Det finns dessvärre ett faktafel i artikeln. Påståendet om att dykverksamhet i Linköping ska dras in stämmer inte. Sedan oktober finns vattendykare i tjänst i samma omfattning som i Norrköping, det vill säga dygnet runt, veckans alla dagar. I artikeln kan det uppfattas som att det finns förslag om att denna verksamhet i Linköping ska dras in.

Huvudskyddsombud ser omfattande arbete

Från Kommunals sida har även ett huvudskyddsombud varit involverad i och med att en undersökning av vår psykosociala arbetsmiljö gjordes under våren 2013. Synpunkter från huvudskyddsombudet sammanfattades i den skrivelse vi fick den sista oktober 2013. I den konstateras att ”arbetsgivaren har inlett ett omfattande arbete med att åtgärda de olika arbetsmiljöproblem som finns. Förändringsarbete, och framförallt ett stort sådant, tar tid att genomföra.”

Synpunkter-fran-huvudskyddsombud_Kommunal

Artikeln hos NT

Här hittar du artikeln på nt.se. Notera att det även finns ett bemötande från vår direktionsordförande som publicerades under eftermiddagen.

Den 1 januari 2010 slogs Linköpings och Norrköpings räddningstjänstverksamheter ihop till ett förbund, Räddningstjänsten Östra Götaland. Två mycket kompetenta och erfarna räddningstjänster fick då påbörja en gemensam resa där tidigare arbetssätt behövt justeras på olika sätt för att vårt nya och bredare uppdrag ska kunna uppfyllas.