Idag införs förnyade vädervarningar

Publicerad 26 oktober 2021 kl 13:27

Idag den 26 oktober införs förnyade vädervarningar i Sverige. Varningarna blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Med de nya varningarna blir det enklare att förstå vilka problem som vädret kan orsaka. Val av varningsnivå kommer nämligen göras utifrån de konsekvenser som väntas uppstå i ett visst område. Samma väder kan som bekant få olika konsekvenser på olika platser: 20 centimeter snö i ett storstadsområde ger till exempel helt andra konsekvenser än 20 centimeter i fjällen. Därför kommer samma snömängd kunna ge en högre varningsnivå i storstadsområdet än i fjällen.

På så sätt blir varningarna för besvärligt väder mer anpassade för dig där du är just nu – och du kan lättare fatta rätt beslut och förbereda dig på ett bra sätt. Detta bidrar i sin tur till minskad sårbarhet och ökad säkerhet i samhället.

Läs mer om de förnyade vädervarningarna på SMHI:s webbplats

De tre nivåerna av varningar ser ut så här:

Symbol föreställande en gul cirkel med ett utropstecken i. Symbolen illustrerar vädervarningssystemets första nivå.

Gul varning

Vad ska du göra?

 • Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser.
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Konsekvenser för samhället.
 • Vissa risker för allmänheten.
 • Vissa skador på egendom och miljö.
 • Störningar i en del samhällsfunktioner.

 

Symbol föreställande en orange romb l med ett utropstecken i. Symbolen illustrerar vädervarningssystemets andra nivå.

Orange varning

Vad ska du göra?

 • Undvik att exponera dig för vädret.
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Fara för allmänheten.
 • Allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Störningar i samhällsfunktioner.

 

Symbol föreställande en röd triangel l med ett utropstecken i. Symbolen illustrerar vädervarningssystemets tredje och allvarligaste nivå.

Röd varning

Vad ska du göra?

 • Avstå helt från att exponera dig för vädret.
 • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället.
  Stor fara för allmänheten.
 • Mycket allvarliga skador på egendom
  och miljö.
 • Omfattande störningar i samhällsfunktioner.

Senaste nyheterna

Se fler nyheter