Idag startar Brand 2017 – där vi är värdar

Publicerad 16 maj 2017 kl 11:52

Under tre dagar hålls denna vecka Sveriges största konferens för räddningstjänster för första gången i Linköping. Zombieapokalypsen och erfarenheter från terrorattentaten i Paris och Bryssel finns på programmet när närmare 400 deltagare kommer ha hållbarhet i fokus och diskutera hur räddningstjänsten ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

– Det känns väldigt bra att ha det så viktiga hållbarhetsfokuset i just Linköping, som är en stad med höga ambitioner inom hållbarhet, säger Ulf Lago, tillförordnad förbundsdirektör. Stångåstaden kommer exempelvis att delta och berätta om sitt hållbarhetsarbete och Linköpings universitet är med och berättar om forskning och innovationer.

Brandkonferensen samlar både politiker och anställda inom kommunal räddningstjänst. Under denna konferens är ambitionen att förmå alla räddningstjänsterna att sluta upp kring en gemensam vilja: Linköpingsviljan.

Linköpingsviljan för Agenda 2030
Genom Linköpingsviljan visar räddningschefer och politiker ansvar och ledarskap för att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. De räddningstjänster som ställer sig bakom Linköpingsviljan bidrar då till genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i sin verksamhet (social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet).
– Konferensen kommer även ta upp den förändrade riskbild som räddningstjänsten ställs inför, med bland annat hot om terror, flyktingströmmar och naturkatastrofer, berättar Ulf Lago.

Zombieexpert och erfarenheter från Parisattacken
En rad intressanta föreläsare finns med såsom tidigare meteorologen Pär Holmgren, idag naturskadespecialist på Länsförsäkringar, zombieexperten Herman Geijer, antropolog Colin Moon, som föreläser om kulturkrockar och Francis Comas, överstelöjtnant från Frankrike som föreläser om terrorattentaten i Paris och Bryssel.

Fakta Brandkonferensen:

  • Arrangeras denna vecka den 16-18 maj vid Svanenmärkta Konsert och Kongress i Linköping.
  • Den 26:e konferensen i ordningen.
  • Arrangörer är Föreningen Sveriges brandbefäl SBB), Brandskyddsföreningen (SBF), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).

Här hittar du hela programmet