Idag testas VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten

Publicerad 2 december 2019 kl 09:33

Idag klockan 15.00 är det återigen dags för test av varningssystemet VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten.

VMA används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.
Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet. Varningssystemet har testats var tredje månad under de senaste femtio åren.

Läs mer om VMA på krisinformation.se:
VMA – Viktigt meddelande till allmänheten