Inför Valborg

Publicerad 29 april 2014 kl 13:36

I våra kommuner ordnas ett flertal eldar under Valborgsmässoafton. Till dig som vill arrangera en eld ger vi här några grundläggande råd. Du hittar även information på kommunernas weppbplatser då regler kan skilja sig åt i våra kommuner. För Linköping kan du gå in på hemsidan via länken här och för Norrköping via länken här.

Du måste ha tillstånd från polisen för att få anordna en Valborgsmässoeld om tillställningen är offentlig eller sker på allmän plats. Polismyndigheten i Östergötlands län, tillståndsenheten, beviljar tillstånd. Tillstånd för fyrverkeri söks även det hos Polisen.

Många valborgsmässoeldar anordnas återkommande och fungerar bra, framför allt för att arrangörerna känner sitt ansvar och vidtar förebyggande åtgärder. Vi vill uppmana alla ansvariga anordnare att förutom säkerheten ägna en extra tanke åt miljöfrågorna i samband med att brasorna görs i ordning.

Råd och säkerhetsregler

Här följer grundläggande råd och säkerhetsregler vid anordnande av valborgsmässoeld:

 • Det ska alltid finnas en ansvarig för elden.
 • Skyddsavstånd till elledning, skog, byggnad, järnväg m.m. ska vara minst 50 meter.
 • Se till att platsen är lämplig oavsett vindriktning och att brasan inte blir så stor så att de omkringboende ser fram mot Valborg med bävan. Brasan får vara maximalt 50 kubikmeter, med andra ord ca sex meter i diameter och tre meter hög.
 • Torrt fjolårsgräs runt brasans plats ska tas bort då det kan vara en risk för brandspridning.
 • Tillgång till släckredskap ska alltid finnas, d.v.s. vattenkannor, krattor etc.
 • Tillgång till slang kan i många fall vara nödvändigt. Det är också en trygghet för den ansvarige anordnaren.
 • Man kan givetvis inte släcka en stor valborgsmässoeld med några vattenkannor och krattor, knappast ens med en slang. Meningen med släckredskapen är att man ska kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor, gnistor etc.
 • Se till att brasan inte innehåller miljöfarligt avfall eller annat olämpligt som t.ex. bildäck, madrasser, stoppade möbler, plastsäckar, bilbatterier, gasflaskor, dunkar av olika slag, byggnadsavfall. Med andra ord får brasan endast innehålla ris och vedartat avfall.
 • Det är givetvis bra om arrangören har tillgång till mobiltelefon, för att vid behov kunna larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
 • Brasan ska bevakas tills den är släckt eller släckas innan den lämnas för natten. Den som ansvarar för brasan ansvarar även för att den blir släckt.
 • Räddningstjänsten kan beroende på väder och vind, bli tvungen att förbjuda eldning oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Beslut om den typen av eldningsförbud kungörs bl.a. i lokalradions ordinarie sändningar. Vi kan även förbjuda eldning av enskilda brasor om god brandsäkerhet inte kan uppnås.
 • Eldning sker alltid under eget ansvar.