Ingen nerdragning i Skärblacka

Publicerad 21 mars 2014 kl 16:24

I dagens NT och Folkbladet finns en artikel om vår deltidsstation i Skärblacka. Dessvärre står det att vi gör nerskärningar på stationen, något som är felaktigt. Vi har gjort flera investeringar i stationen och arbetar även för att en ny station ska finnas på plats 2015.

Det vi har gjort är även att vi har ändrat vissa rutiner vid larm. De som beslutar om resurser vid olika larm är kollegor vid vår räddningscentral som har en överblick över våra samlade resurser. Tidigare kunde det enskilda befälet vid stationen fatta vissa beslut men då detta befäl inte har en övergripande bild över aktuell situation i hela vårt ansvarsområde, sköts det idag istället av befäl vid räddningscentralen. Då nyttjar vi våra resurser på ett bra sätt och av personal som dagligen fattar dessa beslut.

I en verksamhet som har till uppgift att öka människors trygghet och säkerhet behöver ständigt justeringar göras för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag. Vi arbetar alltid med att vara så effektiva och professionella som möjligt. Därför kan tidigare rutiner behöva förändras.

Rekrytering till stationen i Skärblacka fortsätter under våren, vi behöver alltid nya kollegor till våra deltidsstationer. Nyfiken på att bidra vid din deltidsstation? Här finns mer information om vad det innebär att vara deltidsbrandman och var stationerna finns: