Kommande i media

Publicerad 4 april 2014 kl 16:03

Räddningstjänst är en offentlig verksamhet och vi, och andra offentliga verksamheter, ska därför granskas av media så att du som invånare får information. Särskilt när verksamheten är mer eller mindre skattefinansierad.

Media har i dagarna exempelvis begärt ut information om var alla vi inom Räddningstjänsten Östra Götaland jobbar. Man har även begärt ut löner för ett stort antal kollegor idag och under 2009.

Vårt förbund bildades 1 januari 2010. Innan vår start fanns en räddningstjänst i Linköping respektive i Norrköping.

Många kollegor på flera platser

Idag är vi 204 personer i vår heltidsorganisation, lokaliserade på sex olika platser. Vissa jobbar även förbundsövergripande beroende på att dessa roller ansvarar för sitt område i hela förbundet, exempelvis förbundsdirektör, ekonomi- personal- och kommunikationsfunktion. Vi har även cirka 130 medarbetare som jobbar som deltidsbrandmän på sju deltidsstationer.

När förbundet bildades slogs två mycket kompetenta räddningstjänster samman. Samtliga medarbetare fick nya tjänster i samband med sammanslagningen, ingen sades upp. Vissa, framför allt på chefsnivå, fick dock inte riktigt samma tjänster i och med en lite annan organisation än i de två tidigare räddningstjänsterna.

Likvärdiga löner oavsett plats

Lönenivåerna för vissa yrkesroller var vid sammanslagningen olika, så under förbundets första år har en löneutjämning gjorts så att likvärdiga yrkesroller idag har likvärdiga löner. För att skapa likvärdiga lönenivåer har förbundet skjutit till extra pengar utöver de avtalsenliga lönehöjningarna. Alla yrkesgrupper har därmed fått minst avtalat lönetillägg enligt rådande avtal, några lite mer.

Det har även satsats på mellanchefer då dessa funktioner fått ett förändrat ansvar i och med att vi blev ett större förbund. Våra chefer har även fått olika utbildningar under åren.

Färre chefer idag

I samband med utveckling av förbundet har vi idag skapat en organisation med färre chefer än när förbundet bildades. Mer pengar för löner har därmed kunnat läggas på bland andra handläggare och så kallade utförare av våra uppdrag, det vill säga en del av oss som du oftast möter om du behöver komma i kontakt med oss.

Våra idag 204 heltidsmedarbetare finns på dessa platser i förbundet:

  • 4 vid utbildningscenter i Norrköping
  • 3 vid utbildningscenter i Linköping
  • 15 arbetar övergripande för förbundet
  • 46 vid station Lambohov
  • 34 vid station Kvillinge
  • 53 vid station Kallerstad
  • 52 vid station Centrum

Av de som arbetar övergripande ingår åtta personer i en ledningsgrupp. Förbundet har sitt säte i Norrköping då detta beslutades av våra ägarkommuner i samband med att förbundet bildades.

Här kan du läsa mer om våra stationer:
Våra stationer

Tidigare artiklar i media

Här hittar du även information om tidigare artiklar som varit i media:

Senaste nyheterna

Se fler nyheter

Senaste nyheterna

Se fler nyheter